អានិសង្សប្រគេនឆត្រពុទ្ធបរិស័ទ ដែលមានសទ្ធាប្រគេនឆត្រដល់ព្រះសង្ឃ ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា បានអានិសង្ស ។


-មិនស្គាល់ត្រជាក់និងក្តៅ
-ផងធូលីមិនប្រឡាក់
-មិនមានឧបទ្រព
-មិនមានចង្រៃ
-ត្រូវគេគោរពកោតក្រែងសព្វៗកាល
-មានសម្បុរដ៏ល្អសុខុម
-មានចិត្តក្លៀវក្លា
-បាននូវឆត្រគឺវិមុត្តិ
-មិនទៅកាន់ទុគ្គតិអស់ ៩៤ កប្ប
-បានជាស្តេចចក្រពត្តិ
-បាននូវបដិសម្ភិទា៤ វិមោក្ខ៨ និងអភិញ្ញា៦ ។

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s