ព្រះពុទ្ធោវាទ

បុគ្គលមិនគួរសេពគប់បាបមិត្តឡើយ បុគ្គមិនគួរសេពគប់បុរសអធម ឥតតម្លៃ គឺបុរសលាមក ឬស្រ្តីលាមកាឡើយ បុគ្គលគួរសេពគប់កល្យាណមិត្ត គួរសេពគប់បុរសឧត្តម ឬស្ត្រីឧត្តមា ។

បទពាក្យ៧

+ បុគ្គលពុំគួរសេពគប់មិត្រ                                            ចិត្តបាបទុច្ចរិតអាក្រក់ក្រៃ
– បុរសអធមឥតតម្លៃ                                   លាមកចង្រៃកុំសេពគប់ ។

+ គួរសេពគប់តែមិត្រកណ្យាណ                                   មានចិត្តក្សេមក្សាន្តឥតឧបទ្រព
– បុរសឧត្តមសមទាំងគ្រប់                             គួរតែសេពគប់កុំបោះបង់ ។

+ គប់ពាលពាលនាំទៅរកខុស                                       គប់ប្រាជ្ញជាប្រុសកាន់ពេញអង្គ
– ឬស្រីដែលមានចិត្តផ្ចិតផ្ចង់់                                          ស្លូតត្រង់នាំត្រង់មករកត្រូវ ។

+ រីការសេពគប់នេះតែងឆ្លង                                          ទោះឥតបំណងឲ្យខុសផ្លូវ
– ក៏តែងដិតដោយយតាមគ្នាទៅ                                     ពុំនៅតាមធម្មតាឡើយ ។

+ មនុស្សខ្ចកឃ្វាលសេះឥតខ្ចកសោះ                            សេះបោះជំហានតាមរឿយៗ
– ដោយវាហាត់តាមពុំកន្តើយ                                         ពុំយូរលង់ឡើយសេះខ្ចកដែរ ។

+ ព្រោះវាហាត់ធ្វើតាមគង្វាល                                       ដាលរាលឲ្យចិត្តវាងាកបែរ
– វាដើរប៉ាក់ពើកប៉ាក់ពើកដែរ                                        ព្រោះតែងយល់ថាគេបង្ហាត់ ។

+ ទោះបីបីជាតិឈើជាតិលតា                                        វាសេពគប់គ្នាត្រាតែភាត់
– ឆ្លងតាមគ្នាវាមិនបាច់ហាត់                                          រែងបាត់ភាពដើមខ្លះពុំខាន ។

+ ជាតិល្វែងលាយគ្នានឹងជាតិផ្អែម                                 ធ្វើជាបង្អែមប្រើការបាន
– ព្រោះការសេពគប់អាចរុញច្រាន                                 ភាពដើមប៉ុន្មានឲ្យប្រែក្លាយ ៕

សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s