ក្រមសីលធម៌កូនប្រុសស្រី

បទពាក្យ៤

+ល្បែងស្រីល្បែងស្រា                    និងល្បែងស៊ីសង
-ជាល្បែងខុសឆ្គង                         កូនជៀសគ្រប់គ្នា ។

+កុំជក់គ្រឿងញៀន                       អាភៀនកញ្ឆា
-អំពើហឹង្សា                                 កូនជៀសឲ្យឆ្ងាយ ។

+កុំសេពគប់ពាល                         នាំឲ្យអន្តរាយ
-ត្រូវស្តាប់ពាក្យម្តាយ                      គ្រូសាស្ត្រាចារ ។

+នេះក្រមសីលធម៌                        នាំកូនគ្រប់គ្នា
-ឲ្យបានសុខា                               ផុតទោសក្នុងលោក ៕

ព្រះតេជៈគុណ បណ្ឌិតៈ ហុក សាវណ្ណ

សូមចុចលើព្រះនាមព្រះអង្គដើម្បីភ្ជាប់ទៅវែបសាយ!

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s