>>>ត្រូវមានអនាម័យដើម្បីសុខភាព

បទពាក្យ៤

+កាយមានសុខភាព                     ជាលាភនៃមនុស្ស
-កូនចៅស្រីប្រុស                          ត្រូវថែរក្សា ។

+សំអាតខ្លួនប្រាណ                       ជៀសវាងរោគា
-ក្រោយធ្វើការងារ                         លាងដៃឲ្យស្អាត ។

+នៅជុំវិញផ្ទះ                               ត្រូវបោសសំអាត
-បរិភោគតាមខ្នាត                         ឲ្យទៀងរាល់ថ្ងៃ ។

+កុំឲ្យមានរោគ                             ត្រូវមានអនាម័យ
-មេរោគចង្រៃ                              បៀតបៀនមិនបាន ៕

ព្រះតេជៈគុណ បណ្ឌិតៈ ហុក សាវណ្ណ

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s