>>>សួនអប្សរ

បទពាក្យ៧

+ក្នុងសួនមានផ្ការីកគ្រប់ពណ៌                           ខៀវក្រហមសបៃតងស្រស់
-អង្គុយជាជួរគួរស្រណោះ                                 សំពត់ដាច់អស់បង្ហូសឆ្ងាយ ។

+ផ្កាដុះរហង់ត្រង់មាត់ទ្វារ                                  លើកដៃវន្ទាបន្ទន់កាយ
-គោរពអញ្ជើញញាតិជិតឆ្ងាយ                           បើចង់សប្បាយអញ្ជើញចុះ ។

+ពេលយប់ផ្ការីកតាមវិថី                                    ក្នុងសួនរាត្រីភ្លើងភ្លឺឆ្លុះ
-ភ្នំពេញលែងក្លាយជាឋានមនុស្ស                      អប្សរហោះចុះចូលក្នុងបា ។

+សម្រស់អប្សរបវរស្រី                                      នាងស្រស់ប្រិមប្រិយប្រៀបដូចផ្កា
-បង្ហាញបុរសលោះដុល្លា                                   ឳ!គួរអនិច្ចាអប្សរាស្រី ។

+សួនផ្កាសួនច្បារសួនសួគ៌ា                               សួនស្នេហ៍សុខជាសួនរាត្រី
-សួនជាឋានសួគ៌នៅលើដី                                 សួនសុទ្ធសេដ្ឋីនិងអប្សរ ។

+ភ្នំពេញពេលថ្ងៃជាឋានមនុស្ស                         ពេលយប់ភ្លឺឆ្លុះដោយភ្លើងពណ៌
-ភ្នំពេញក្លាយជាឋានកិន្នរ                                  សុទ្ធតែអប្សរតាមវីថី ៕

សៀវភៅកំណាព្យក្រោមពន្លឺច័ន្ទ

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s