>>> ថ្ងៃម៉ែឆ្អើភ្លើង+ពេលម៉ែដឹងខ្លួន                                  សន្លប់ផ្ទនៗ
-ថ្ងៃឆ្លងជីវ៉ា                                            ស្រាប់តែរូបម្តាយ
-កាយនៅឯកា                                       លើគ្រែរក្សា
គេដាក់ឲ្យនៅ ។

+អស់មួយសប្តាហ៍                                ម៉ែសែនឈឺផ្សា
-កាយរោលក្តៅ                                     រងើកខាងក្រោម
-ក្រហមសន្ធៅ                                      ម៉ែរងទុក្ខសៅ
នៅក្នុងភ្លើងនោះ ។

+ខ្លួនម៉ែដូចត្រី                                      ឆ្អើរទាំងយប់ថ្ងៃ
-ដុតម៉ែទាំងរស់                                     កំដៅរូបម៉ែ
-ខ្លួនប្រែក្រៀមខ្សោះ                             ភ្លើងឆេះអស់រហូត
ខ្លួនប្រាណល្ហិតល្ហៃ ។

+ពិសាមិនបាន                                     ម្ហូបបាយពេញចាន
-មិនឆ្ងាញ់នឹងឆី                                     ព្រោះជាតំណម
-ថ្នមថ្នាក់ចំណី                                      ព្រោះខ្លាចនាំភ័យ
ក្ស័យសូន្យសង្ខារ ។

+ផឹកទ្រាំាអំណត់                                    សែនប្រៃល្វីងចត់
-ត្រូវតែពិសា                                         កាលដើមធ្លាប់ផឹក
-ទឹកតាមតម្រូវការ                                 ឥឡូវនោះណា
ប្រៃល្វីងរាល់ថ្ងៃ ។

+ទឹកថ្នាំខ្មៅក្រឹម                                    គ្រាន់តែសាកច្រឹម
-ល្វីងស្ទើរក្សិណក្ស័យ                           តែត្រូវបង្ខំ
-បារម្ភខ្លាចភ័យ                                     ទម្លាប់កូនខ្ចី
បម្រុងសុខភាព ។

+មួយណាភ្លើងក្តៅ                                មួយទៀតម៉ែត្រូវ
-ផឹកថ្នាំដរាប                                         កូនអើយរូបម៉ែ
-ទុក្ខពិបាកប្រៀប                                  ចូរកូនចាំជ្រាប
ណាថ្លៃត្រាណត្រើយ ។

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s