>>> ពេលម៉ែអាំងភ្លើង>>> ម៉ែរងទុក្ខសៅស៊ូទ្រាំក្តៅឲ្យតែកូនបានសុខ បី ឬបួនថ្ងៃមាតាមិនដែលត្អួញមួយថ្ងៃណាឡើយ ទោះជាផ្សែងភ្លើងក្តៅយ៉ាងណាក៏ដោយទឹកភ្នែកហូររហាមក្តៅប្រាណហៅសែនក្តៅ ខ្លាចក្រែងលោកនេះផុតជីវិតមិនបានឃើញមុខកូន សុខភាពគ្មានកម្លាំងពលំបង្កា ក្រែងខ្វះទឹកដោះចិញ្ចឹមកូនប្រឹងហូបម្រែងភ្លើងហូបទឹកអំបិលគ្រប់មុខេនេះពីព្រោះតែកូនទាំងអស់ម្លឹងហើយហេតុអ្វី
បានជាយើង ធ្វើបាបម៉ែ ឬមិនស្តាប់ពាក្យទូន្មានរបស់ម៉ែ ឬយើងនៅតែឲ្យម៉ែហូរទឹកភ្នែកដោយសារយើងឬយ៉ាងណា ។ ដូច្នេះកូនគួរគិតគួរពិចារណាចំពោះម៉ែដែលគាត់ខំបង្កើតយើងមកដើម្បីជាក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់ ។

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s