>>> បទពិចារណា (ត)២១-បើសម្លឹងមើលអ្នកដទៃក្នុងរឿងល្អ រមែងឃើញនូវផ្កាកុលាប តែបើសម្លឹងមើលក្នុងរឿងអាក្រក់ រមែងឃើញបន្លា ។

២២-សេចក្តីអត់ធន់ គឺជាអំណាច និងជាកម្លាំងដ៏ពិសេស ដែលយើងត្រូវប្រើជាមួយមនុស្សណា ដែលយើងត្រូវការនឹងយកឈ្មះមនុស្សនោះ ដូចពាក្យថា ‍‍«អំណត់មានអំណាច» ។

២៣-ការរៀនសូត្រស្វែងរកការចេះដឹង ជាចក្ខុរបស់ចិត្ត ។

២៤-ដរាបណា យើងនៅមានការស្រលាញ់ស្អប់ ដរាបនោះយើងមិនទាន់មានការចេះដឹងសព្វគ្រប់ទេ ។

២៥-ឋានៈទាប មិនមែនគួរឲ្យរង្កៀសទេ ដែលគួរឲ្យរង្កៀសនោះ គឺការអត់សមត្ថភាពក្នុងឋានៈរបស់ខ្លួន ។

២៦-ការសង្កេតពិនិត្យ គឺជាគ្រូដ៏សំខាន់ ។

២៧-ការប្រុងប្រយ័ត្ន គឺជាមាតា ឯការអត់ធន់ ជាបិតានៃគុណធម៌ និងយសសិរី ។

២៨-អំណាចដ៏ខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតគឺគុណធម៌ ព្រោះអាចយកឈ្មះលើចិត្តអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងបាន ទាំងដែលអ្នកណាៗក៏មិនអាចដកហូតបានឡើយ ។

២៩-ព្យាយាមខន្តីស្មារតីប្រយ័ត្ននិយាយពាក្យពិតមានចិត្តកតញ្ញូ អ្នកមានធម៌នេះជាមនុស្សគំរូ សេពគប់យូរៗរឹតតែទុកចិត្ត ។

៣០-ប្រដៅខ្លួនឯងឲ្យបាន អានខ្លួនឯងឲ្យដឹង ប្រឹងខ្លួនឯងឲ្យដល់ ។

៣១-ធ្វើជាតួយ៉ាង ល្អជាងពាក្យប្រដៅទៅទៀត ។

៣២-ឃ្លាំងបញ្ញាពេញដោយសុភាសិត ។

៣៣-បើយើងមិនស្វែងរកការចេះដឹង និងសេចក្តីស្ងប់ទេ យើងពិតជាមិនបានជួបឡើយ ព្រោះការចេះដឹង និងសេចក្តីស្ងប់នោះ មិនមករកយើងជាដាច់ខាត ។

៣៤-បើប្រាថ្នាគ្រប់គ្រង់អ្នកដទៃ ត្រូវគ្រប់គ្រង់ដល់ចិត្តសន្តានរបស់គេផង គួរប្រើព្រះគុណជាងព្រះតេជ ។

៣៥-ការប្រឹងប្រែងព្យាយាម ដោយខ្វះចំណេះដឹងដូចព្រះចន្ទក្នុងពពក ហើយបើខ្វះព្យាយាមថែមទៅទៀតនោះ រមែងងងឹតដូចរាត្រីរនោច ។

៣៦-សៀវភៅល្អរមែងសម្លាញ់ដែលល្អ ទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្ន ទាំងក្នុងអនាគតរហូតតទៅ ។

៣៧-ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍វាជារឿងងាយ តែការគ្រប់គ្រង់ផ្ទះវាជាការលំបាក ។

៣៨-រៀបការព្រោះប្រាថ្នាសម្បត្តិទ្រព្យ វាជាការលក់សេរីភាពខ្លួនឯង ។

៣៩-ស្វាមីត្រចៀកថ្លង់ និងភរិយាខ្វាក់ភ្នែក នៅជាមួយគ្នាមានសេចក្តីសុខគ្រាន់បើ ។

៤០-ស្នេហា វាច្រើនតែផ្អែមត្រជាក់ក្នុងពេលចាប់ផ្តើម លុះមកដល់ចុងរមែងសាប ដូចបរិភោគអំពៅដេញពីគល់មករកចុងអ៊ីចឹងឯង ។

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s