>>> សូមអភ័យទោស

ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាព សូមអភ័យចំពោះការអាក់ខានក្នុងដាក់រាល់សកម្មភាពទាំងឡាយអំពីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌ ដោយវែបសាយថ៍វត្តពោធិសត្ថារាម (pochentongpagoda.wordpress.com) ​(វត្តពោធិ៍ចិនតុង) មានបញ្ហាខ្លះ ។ ដូច្នេះ អាត្មាភាពយករាល់សកម្មភាពទាំងឡាយ ដែលទាក់ទងនឹងបុណ្យកាន់បិណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌបង្ហោះនៅលើវែបសាយថ៍ (buddhabg.wordpress.com) ជំនូសវិញជាបណ្តោះអាសន្នសិន ។ សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s