>>> ពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណខន្ធ និងបង្សុកូល

ក្រោយពីបានទទូលដំណឹងចូលទីវង្គត់របស់ព្រះករុណា ព្រះមហាវីរៈក្សត្របិតាជាតិខ្មែរ ព្រះសង្ឃគ្រប់វត្តទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា
បានចូលរួមគោរពព្រះវិញ្ញាណខន្ធ និងបង្សុកូលឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនព្រះមហាវីរៈក្សត្រ ។ នៅក្នុង វត្តសុវណ្ណមុនីសាគរសំរោងអណ្តែត
ព្រះសក្យវង្ស រ័ត្ន សារឿន ដឹកនាំព្រះសង្ឃប្រារព្ធពិធីគោរព ព្រះវិញ្ញាណខន្ធ និងបង្សុកូលឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនព្រះមហាវីរៈក្សត្រ ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s