>>> ទាញយកព្រះត្រៃបិដក


ដើម្បី​សម្រួល​ដល់​ការ​ទាញ​យក​របស់​ពុទ្ធ​បរិស័ទ​ ដែល​បាន​ទាក់ទង​មក​៥០០០​ឆ្នាំ​ ប្រាប់​អំពី​ការ​លំបាក​ក្នុង​ការ​ចុច​ទាញ​យក​ ព្រះ​ត្រៃ​បិដក​ម្តង​មួយ​ៗ​ និង​ទាញ​យក​សម្លេង​អាន​បិដក​ម្តង​ៗ​ ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការ​ចំណាយ​ពេល​យូរ​ក្នុង​ទាញ​យក​បែ​ប​នេះ​ ។ ឥឡូវនេះ ៥០០០​ឆ្នាំ​ បាន​រៀប​ចំ​របៀប​បែ​ប​ថ្មី​មួយ​ជា​ពិសេស​ សម្រាប់​ការ​ទាញ​យក​ ព្រះ​ត្រៃ​បិដក​ (pdf file) ១១០ ភាគ និង សម្លេង​ mp3 នៃ​ការ​អាន​ព្រះ​ត្រៃ​បិដក​ ជា​កញ្ចប់​ៗ​ តាម​លំដាប់​លំដោយ​។ សង្ឃឹម​ថា​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការ​ងាយ​ស្រួល​ច្រើន​ជា​ងមុន​សម្រាប់​ លោក​អ្នក​ដែល​មាន​សេចក្តី​ប្រាថ្នា​ចង់​បាន​ ឯ​កសារ​ទាំង​នេះ​ ។

Download: ព្រះត្រៃបិដក

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s