ពិធីបុណ្យផ្ការស្មីសាមគ្គី ទ្រទ្រង់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា

សូមរីករាយ និមន្ដ-អញ្ជើញទស្សនា កម្រងវីដេអូអំពីទិដ្ឋភាពទាំងមូល នៃពិធីបុណ្យផ្ការស្មីសាមគ្គី ទ្រទ្រង់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា នៅថ្ងៃទី៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ដែលសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាដោយ៖ ព្រះពោធិសិរីមុនី វ៉ង់ គឹមសន, ភិក្ខុផល្លាបតោ សាន ភារ៉េត, ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ គូ សុភាព និង ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ។
ការចែករំលែក (share) របស់អ្នក ជាការរួមចំណែកជួយផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ និងចំណេះដឹងអប់រំសង្គម។
សូមអនុមោទនា! ។

នត្ថិ សន្តិ បរំ សុខំ !

ពុំមានសេចក្តីសុខណា ស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ឡើយ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s